WYPRÓBUJ PRZEZ 14 DNI zaloguj się

Regulamin

Pojęcia

 1. Konto – jest to umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi platformy z określonymi funkcjonalnościami Shoplika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 2. Platforma – narzędzie udostępnione po zalogowaniu na stronie www.shoplik.pl posiadające określone funkcjonalności umożliwiające tworzenie i zarządzanie sklepami internetowymi.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestruje się w shoplik.pl.
 4. Shoplik – marka działająca przy działalności CodeAp, ul. Józefa Gackiego 18 26-600 Radom NIP: 7962527777, udostępniająca platformę do tworzenia i zarządzania sklepami internetowymi.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Rodzaj usług świadczonych przez Shoplik

 1. Shoplik świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu platformy w Internecie, za pomocą której Użytkownik może stworzyć swój sklep internetowy oraz zarządzać sprzedażą swoich produktów. Prawidłowe działanie platformy umożliwia Użytkownikowi sprzedaż produktów przez Internet.

Postanowienia ogólne

 1. Shoplik zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Użytkownik zostaje poinformowany o zmianach drogą mailową.
 2. Shoplik może odmówić utworzenia konta użytkownikowi bez podawania przyczyny.
 3. Użytkownik korzysta z Shoplika wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o usunięcie konta. W takim wypadku Shoplik musi usunąć jego konto, skutkuje to usunięciem jego całej zawartości.
 5. Konto, które narusza niniejszy Regulamin lub prawo, zostanie usunięte przez Shoplika bez podawania przyczyny.
 6. Shoplik nie odpowiada za jakość produktów czy usług zakupionych w sklepach internetowych powstałych za pośrednictwem platformy.
 7. Shoplik nie daje gwarancji, że platforma zawsze będzie działać bez zarzutów.
 8. Shoplik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z platformy Shoplika.
 9. Wszelkie kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronach w domenie shoplik.pl przez Użytkownika jest niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 10. Za wszystkie treści, zdjęcia, informacje jakie Użytkownik udostępnia na swoim Koncie na platformie Shoplika odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik i one w całości pozostają własnością Użytkownika.
 11. Użytkownik, modyfikując swój sklep, dodając nowe zdjęcia, opisy produktów oświadcza, że wyraża zgodę na ich publikację w Internecie oraz daje pozwolenie Shoplikowi ingerencji , w razie zaistniałych problemów technicznych.
 12. Z pomocy technicznej mogą skorzystać jedynie Użytkownicy, którzy nie zalegają z bieżącymi opłatami na rzecz Shoplika lub którzy nie korzystają z 14 dniowego okresu testowego.
 13. W przypadku kiedy niniejszy Regulamin nie jest chwilowo dostępny na stronie Shoplika z powodu awarii, Użytkownik nadal jest zobowiązany do przestrzegania go.
 14. Akceptacja niniejszego Regulaminu pozwala na założenie Konta i korzystanie w pełni z funkcjonalności platformy. Użytkownik zakładając Konto na stronie www.shoplik.pl, podaje pełne daje swoje lub firmy , jest to równoznaczne z zawarciem umowy.
 15. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Shoplika przez email.: info@shoplik.pl

Opłaty

 1. Płatność za korzystanie z platformy do tworzenia i zarządzania sklepami internetowymi Shoplik, Użytkownik może dokonać za pośrednictwem eprzelewów oraz karty kredytowej.
 2. Okres abonamentowy jest naliczany co 30 dni zaczynając od daty założenia Konta na stronie www.shoplik.pl.
 3. Właściciel sklepu musi uzupełnić wszystkie niezbędne dane, aby móc dokonać płatności.
 4. Przypomnienie o zbliżającym się końcu okresu abonamentowego wysyłany jest mailowo na adres podany przy zakładaniu konta na 7, 3 oraz 1 dzień przed końcem okresu abonamentowego.
 5. Jeżeli dokonasz płatności po okresie 30 dni, konto i możliwość korzystania z funkcjonalności platformy zostaje zawieszona. Po dokonaniu spóźnionej opłaty, abonament zostanie przedłużony licząc od daty końca poprzedniego okresu abonamentowego.
 6. Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 7. Shoplik nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez Shoplik.
 8. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

Bramki płatnicze

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z bramek płatniczych Tpay i Przelewy24 jest rejestracja nowego konta w wybranej bramce płatniczej po przez link referencyjny, który dostępny jest w panelu administracyjnym sklepu po stronie shoplika.
 2. Za korzystanie z bramek płatniczych Tpay lub Przelewy24 pobierana jest prowizja zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie shoplika. Prowizja liczona od transakcji pobierana jest po stronie bramek płatniczych. Shoplik nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji za obsługę płatności.
 3. Konta użytkowników korzystających z bramek Tpay lub Przelewy24, które nie były zarejestrowane przez link referencyjny, zostaną automatycznie przypisane do kont rozliczeniowych obsługiwanych przez Shoplika.

Promocje

 1. Bezpłatny Koncept Sklepu ONLINE - Bezpłatna usługa przygotowania szablonu sklepu na bazie kreatora shoplika, łącznie z konfiguracją sklepu.
  Warunkiem skorzystania z promocji jest:
  • Rejestracja konta na naszej platformie oraz opłacenie wybranego abonamentu na okres 12 miesięcy. Przed podjęciem decyzji o opłaceniu abonamentu każdy ma możliwość testowania naszego kreatora przez 14 dni bezpłatnie.
  • Promocja jest limitowana ilością 30-tu sklepów. O przyznaniu promocji decyduje kolejność rejestrowanych kont oraz dokonanie płatności za dowolny abonament zgodny z cennikiem.

Dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych

 1. Shoplik przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania aktywnego Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu (użytkowników końcowych) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Jednocześnie Shoplik informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i jego dotyczących w ramach świadczenia jest CodeAp Paweł Sułek z siedzibą w Radomiu przy ul. Gackiego 18, NIP: 7962527777.
  • Dane Użytkownika będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Shoplika i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rezygnacja i odstąpienia

 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie z prowadzenia sklepu internetowego przy pomocy platformy Shoplika. W takim wypadku Shoplik nie jest zobowiązany do zwrotu abonamentu za dany miesiąc.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Shoplika.
 3. Rezygnacja z Konta w serwisie shoplik.pl nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 4. Jeśli Shoplik będzie miał podejrzenia co do naruszenia niniejszego Regulaminu lub nielegalnych działań ze strony Użytkownika, Shoplik będzie miał prawo do natychmiastowego usunięcia Konta takiego Użytkownika.
 5. W przypadku niedokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do panelu zarządzania sklepem internetowym Użytkownika zostanie zablokowany. Po upływie kolejnych 14 dni , dostęp do sklepu Użytkownika zostanie zablokowany całkowicie.

Reklamacje

 1. Wszelkie zapytania lub reklamacje Użytkownik może przesyłać na adres poczty elektronicznej info@shoplik.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 4. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.

Zmiany w usłudze i cenniku

 1. Shoplik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie shoplik.pl
 2. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 3. Shoplik rezerwuje sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania powodu.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Użytkownik zleca Shoplikowi wykonanie dodatkowych Usług - integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są:

shoplik
Jesteśmy gotowi, a Ty?
Za chwilkę wystartujemy Twój sklep.
Wypróbuj go za darmo przez 14 dni
Rejestracja oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności

Adres mailowy jest niezbędny do uruchomienia usługi. Administratorem Twoich danych osobowych jest shoplik.pl. Pamiętaj, że zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, możesz je poprawić, zmienić lub usunąć. W razie pytań skontaktuj się z nami na adres info@shoplik.pl.

Jeśli posiadasz już konto. Zaloguj się
Dziękujemy!
Link aktywacyjny został wysłany na podany adres email.
Jeśli email nie doszedł sprawdź w folderze "spam" lub skontaktuj się z nami na info@shoplik.pl

Skontaktuj się

Serwis wykorzystuje pliki cookies w zakresie określonym w Polityce prywatności. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Akceptuję